Gerekli Evrak Listesi

İTHALAT VE İHRACAT GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİMİZDE GEREKEN EVRAKLAR

- Vergi Dairesi'nden Vergi Mükellefi olduğuna dair yazı,
- Vergi Levhası (Son iki yıla ait),
- Ticaret Sicil Gazetesi,
- Faaliyet Belgesi,
- İmza Sirküleri,
- İmzaya yetkili kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti
- Vekâletname

 

© 2024 Onuran Gümrük Müşavirliği Tüm Hakları Saklıdır.